?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 三维力传感器工作原理介绍 - 深圳市力准传感技术有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/lizhun/lib/css.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/lizhun/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/lizhun/lib/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/lizhun/lib/foucsbox.js"></script> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“深圛_力准传感技术有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.ywdyz.com','三维力传感器工作原理介绍 - 深圳市力准传感技术有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24336/stat/"></script> </div> </div> </div> <!-- logo开?--> <div class="logo"> <div class="w1000"> <div class="logo_l"><img src="/template/lizhun/images/logo.jpg"></div> <div class="logo_r"><span><a href="">中文?/a>   <a href="http://en.ywdyz.com/index.html">ENGLISH</a></span> <h2>0755-89233819</p>0755-89233406</h2></div> <div class="logo_r"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="15" class="cpkey" value="" style="border:1px solid #000;"/> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="submit" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="搜烦" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- D开?--> <div class="menu_b"> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" rel="nofollow" class="cur">首页</a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">应用案例</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">服务支持</a></dd> <dd><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">客户留言</a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- banner开?--> <div class="bann"> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=620; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20160504111737.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160504120303.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160504120315.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!-- 左侧开?--> <div class="main"> <div class="w1000 "> <div class="left"> <div class="left_t"> <div class="left_m"><h2>新闻资讯</h2></div> <ul> <p><a href="/news/1915.html">>   ?019世界物联|博览会”新</a></p> <p><a href="/news/1914.html">>   三维力传感器工作原理介绍</a></p> <p><a href="/news/1913.html">>   传感器和变送器有什么区别和联系</a></p> <p><a href="/news/1912.html">>   力传感器的处理工艺</a></p> <p><a href="/news/1911.html">>   工业互联|强力布局5G场景应用</a></p> <p><a href="/news/1910.html">>   深圳市A器A表与自动化行业协?/a></p> </ul> </div> <div class="left_t"> <div class="left_m"><h2>联系我们</h2></div> <ul> <h3 class="tac">了解更多详细信息Q请致电</br> <span>0755-8923 3819</p>0755-8923 3406</span></h3> <h4 class="tac fs14 pt10 pb10">或给我们留言</br><a href="/about/about4.html"><img src="/template/lizhun/images/message.jpg"></a></h4> </ul> </div> </div> <div class="right"> <h2><span class="fs18 col_08 fw">新闻详情</span><span class="fr col_9d">您的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </span></h2> <div class="contact"> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">三维力传感器工作原理介绍</h1> <h3 class="tac"><span>来源Q?a href='http://www.ywdyz.com/news/1914.html'>http://www.ywdyz.com/news/1914.html</a></span><span>发布旉Q?019-08-07</span></h3> <div class="conn mt10 fs14"> <p><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;"><strong>三维力传感器原理Q?/strong></span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;">三维力传感器也称Z轴力传感器、三分力传感器,三分力天qI可以同时量W卡坐标系中三个垂直u向上的力。三l力传感器基于应变式<b>力传感?/b>的基上采用电d变式原理Q也U应变式三维力传感器。有Ҏ元件、电d变计和惠斯通电桥电路组成。被U物体的重量作用在弹性元件上使其变Ş而生应变量Q粘贴在Ҏ元件上的电d变计于物体重量成正比的应变量{化ؓ电阻变化Q再通过惠斯通电桥电路将电阻变化转化为电压输出,通过昄仪表测得此电压输出值即可完成测量计量Q务?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;"><img alt="" src="/uploads/image/20190807/20190807101708_5688.png" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;"><strong>三维力传感器应用特点Q?/strong></span> </p> <p> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;">三维力传感器可以同时三个方向的力值变化情况,X轴、Y轴、Z_垂直力)Q同时输Zl电压信P该传感器有三U测量蝲荷可选(每通道Q,可以通过多通道昄仪表昄数据倹{?/span> </p> <p> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;">多维力传感器是一U能够同时测量两个方向以上力及力矩分量的力传感器Q其q泛应用于机器h手指、手爪研IӞ机器人外U手术研IӞ指力研究Q牙齿研IӞ力反馈;刹R;_֯装配、切削;复原研究Q整形外U研IӞ产品试Q触觉反馈;C教学习。行业覆盖了机器人、汽车制造、自动化水U装配、生物力学、航I天、轻U工业等领域?/span>  </p> <p> <img width="680" height="495" title="" align="" alt="" src="/uploads/image/20190807/20190807101815_6000.png" /> </p> <p> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;"><span style="background-color:transparent;color:#000000;font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;font-style:normal;font-weight:700;text-decoration:none;">三维?/span><strong>传感器安?/strong></span> </p> <p> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;">三维力传感器外Ş一般采用法兰式机构Q安装时传感器水^或者垂_一端法兰通过螺纹固定住,另一端直接与被测物gq接Q即可测量?/span> </p> <p> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;"> </span> </p> <hr /> <br /> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px;"><br /> </span> </p> <ul> <li> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">深圳市力准传感技术有限公司是专业生高品质、高_ֺ传感器厂家。主要品有力传感器、微型拉/压力传感器、拉杆式拉压传感器、S型拉压传感器、环形传感器、柱式传感器、u销cM感器、称重类传感器、三l力{多轴力传感器、静?a href="/xblcgq/" target="_blank">动态扭矩传感器</a>?a href="/wxwycgq/" target="_blank">微型位移传感?/a>、压力变送器Q液压传感器Q、变送器/攑֤器、控制A表、以及手持A{力控品达百余U,q已获得多项国家专利Q?/span> </li> <li> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">产品q泛应用?0多种新型和智能化高端领域Q包括工业自动化生Uѝ机器h、机械制造、医疗、hl、汽车、冶金以及交通等领域Q?/span> </li> <li> <span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">产品技术持l创新、新品研发能力强?/span> </li> </ul></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="1915.html">?019世界物联|博览会”新d布会在京召开</a></div> <div>下一?<a href="1913.html">传感器和变送器有什么区别和联系?</a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c8%fd%ce%ac%c1%a6%b4%ab%b8%d0%c6%f7'>三维力传感器</a>,<a href='/key.aspx?k=%b6%e0%ce%ac%c1%a6%b4%ab%b8%d0%c6%f7'>多维力传感器</a>,<a href='/key.aspx?k=%c8%fd%d6%e1%c1%a6%b4%ab%b8%d0%c6%f7'>三u力传感器</a>,</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1914.html" class="col_6 pl10">三维力传感器工作原理介绍</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2019-08-07</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1354.html" class="col_6 pl10">多维力传感器,多u力传感器怎么工作的呢</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-12-04</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1032.html" class="col_6 pl10">三u力传感器用于太阳板受力分?/a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-07-13</span></li> <li style="line-height: 28px;"><a href="/news/1002.html" class="col_6 pl10">多维力传感器生厂家</a><span class="fr col_6 pr10 fs12">2018-06-29</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac"> <li> <h4><a href="/supply/137.html" rel="nofollow"title="三u力传感器LF-303B"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201804231644278252433671357.jpg?path=www.ywdyz.com/uploads/cp/201804231644278252433671357.jpg" alt="三u力传感器LF-303B" width="205" height="230" /></a></h4> <h3><a href="/supply/137.html" rel="nofollow"title="三u力传感器LF-303B">三u力传感器LF-303B</a></h3> </li> <li> <h4><a href="/supply/136.html" rel="nofollow"title="三u力传感器LF-303M"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24336/201804231643407002433697721.jpg?path=www.ywdyz.com/uploads/cp/201804231643407002433697721.jpg" alt="三u力传感器LF-303M" width="205" height="230" /></a></h4> <h3><a href="/supply/136.html" rel="nofollow"title="三u力传感器LF-303M">三u力传感器LF-303M</a></h3> </li> </ul> </div> <div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部l束 --> <!--联系开?--> <div class="con"> <div class="w1000 pl50"> <h2 class="fl">深圳总部QShenzhen OFF.Q:</br> 地址Q深圛_龙岗区龙城街道嶂背工业区创业二\ 23? </br> ADDQNo.23 ChuangYe er Road, ZhangBei Industrial Zone, </br> Ailian LongGang, shenzhen China 518172</br> 电话QTelQ? 0755-89233819 0755-89233406 </br> 传真QFaxQ? 0755-8923 3919</br> 邮箱QE-MailQ:info@ywdyz.com</br> |址QWebQ:www.ywdyz.com</br> </h2> <h3 class="fr" style="padding-right: 115px;"> 苏州分公司(Suzhou OFF. )Q?/br> 地址Q昆山市高新区国家火炬机器h特色产业基地5?</br> ADDQNo. 5 National Torch Robot Industrial Base,</br> Hi-Tech Zone Kunshan China 215316 </br> 电话QTelQ:0512-5035 3133</br> 邮箱QE-MailQ:info@ywdyz.com</br> |址QWebQ:www.ywdyz.com</br> </h3> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部开?--> <div class="foot"> <div class="w1000"> <div class="foot_l pl30"> <ul> <li><a href="/about/" class="fw fs14">关于我们</a> <p><a href="/about/" target="">公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" target="">应用案例</a></p> <p><a href="/about/about3.html" target="">服务支持</a></p> <p><a href="/about/about4.html" target="">客户留言</a></p> <p><a href="/about/about5.html" target="">合作伙伴</a></p> <p><a href="/about/about6.html" target="">企业展示</a></p> <p><a href="/about/about7.html" target="">人员招聘</a></p> <p><a href="/about/about8.html" target="">企业资质</a></p> <p><a href="/about/about9.html" target="">企业展会</a></p> </li> <li><a href="/supply/" class="fw fs14">产品中心</a> <p><a href="/wxyscgq/">微型压式力传感?/a></p> <p><a href="/sxcgq/">S型拉压式传感?/a></p> <p><a href="/wxlscgq/">螺杆拉压式传感器</a></p> <p><a href="/zscgq/">拉压式柱式传感器</a></p> <p><a href="/lfscgq/">轮辐压式力传感?/a></p> <p><a href="/hxclcgq/">环Ş力传感?/a></p> <p><a href="/cdscgq/">U重力传感?/a></p> <p><a href="/zxcgq/">轴销传感?/a></p> <p><a href="/szlcgq/">?六u力传感器</a></p> <p><a href="/xblcgq/">动态扭矩传感器</a></p> <p><a href="/njcgq/">静态扭矩传感器</a></p> <p><a href="/tblcgq/">t板力传感器</a></p> <p><a href="/ylcgqbsq/">液压/气压传感?/a></p> <p><a href="/wxwycgq/">微型位移传感?/a></p> <p><a href="/bsqfdq/">模拟攑֤?变送器</a></p> <p><a href="/wdcgq/">温度传感?/a></p> <p><a href="/xskzyb/">昄控制仪表</a></p> <p><a href="/khtsdz/">客户Ҏ定制</a></p> <p><a href="/jkcgq/">q口传感?/a></p> <p><a href="/jkxsyb/">q口昄仪表</a></p> </li> <li><a href="/about/about3.html" class="fw fs14">服务支持</a> <p><a href="/about/">公司?/a></p> <p><a href="/about/">企业文化</a></p> <p><a href="/about/about6.html">讑֤展示</a></p> </li> <li><a href="/news/" class="fw fs14">新闻中心</a> <p><a href="/news/gsxw/">公司新闻</a></p> <p><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></p> </li> </ul> </div> <h2 class="fr w270"><img src="/template/lizhun/images/ewm.jpg"></h2> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"><div class="w1000"> <h4><a href="/">力准首页</a> <a href="/about/about2.html">工程案例</a> <a href="/about/about8.html">荣誉资质</a> <a href="/news/">行业新闻</a> <a href="/about/">关于力准</a> <a href="/contact/">联系力准</a> <a href="/contact/">|站地图</a></h4> <h2 class="fl"> 深圳市力准传感技术有限公?/br> ?话:0755-8923 3819 联系人:高经?15302756095 </br> 邮箱Qinfo@ywdyz.com Q Q:2851318988 </br> 地址Q深圛_龙岗区龙城街道嶂背工业区创业二\ 23? </br> 专业生:<a href="http://www.ywdyz.com" target="_blank" rel="nofollow">力传感?/a>, <a href="http://www.ywdyz.com" target="_blank" rel="nofollow">传感器生产厂?/a>, <a href="http://www.ywdyz.com" target="_blank" rel="nofollow">扭矩传感器厂?/a>{?Ƣ迎来电咨询! <div style="display:inline-block;position: relative;top: -10px;"></div></br> </h2> <h3 class="fr"><a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">_ICP?8107338?1</a></br> 技术支持:<a href="http://www.ywdyz.com" target="_blank" style="color:#fff;">力准</a></h3> <!--54客户--> <script language="JavaScript" src="http://code.54kefu.net/kefu/js/b126/1061726.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </div> </div> <!--底部l束 --> <!-- 癑ֺ商桥 --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>